Όροι Διαγωνισμού

Οι Θεατρικές Παραγωγές “Τεχνόκοσμος” προκηρύσσουν κλήρωση για 2 διπλά εισιτήρια η οποία θα διενεργηθεί διά του ιστοτόπου www.facebook.com/technocosmos.theatrikes.paragoges/
1] Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι χρήστες του Facebook διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα.
2] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 30/05/2018 έως 02/06/2018. Ο νικητής καθώς και ο αναπληρωματικός νικητής θα ανακοινωθούν άμεσα με τη λήξη.
3] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.
4] Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.texnokosmos.art).
5] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν “Like” στη σελίδα μας στο Facebook, να κάνουν “Like” & Σχόλιο στο post του διαγωνισμού καθώς και να κοινοποιήσουν το εν λόγω post. Λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο (account)
6] Οι 2 νικητές του διαγωνισμού κερδίζουν από 1 εισιτήριο δύο ατόμων ο καθένας.
7] Οι νικητές του δώρου (πρώτοι και αναπληρωματικόι) θα το μάθουν μέσω πόστ (post) που θα δημοσιευτεί στην σελίδα μας στο Facebook. Με την ανακοίνωση από τον διοργανωτή, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση. Ο πρώτος νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα εντός ημερας. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος δικαιούχος δεν διεκδικήσει το δώρο μέσα στην επόμενη ημέρα, η δωροθεσία ακυρώνεται.
8] Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας Woobox.
09] Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
10] Οι Θεατρικές Παραγωγές “Τεχνόκοσμος” δεν φέρουν ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
11] Οι Θεατρικές Παραγωγές “Τεχνόκοσμος” διατηρούν την ευχέρεια να μη λάβουν υπ’ οψιν της συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η εταιρία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
12] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
13] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Θεατρικές Παραγωγές “Τεχνόκοσμος” αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Μέχρις εκείνης της στιγμής οι συμμετέχοντες δύναται να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.
14] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.